"Uč se brát na lehkou váhu, láska je v každém okamžiku o kousek těžší a nepatří ti."

"Nauč se příteli umírat a odnaučíš se sloužit."

"Pochopil jsem, jak lehké je vidět, jak těžké je se přijmout, a jaké to je, být sám sebou."

Vítejte na stránkách www.hypnoza-praha.cz, které se věnují hypnóze, zdraví těla a duše. Prostřednictvím hypnotického rozhovoru a neobvyklých komunikačních strategií lze intenzivně dosahovat cíle jako prostředku žádoucí změny. Vycházím z inspirací arizonského psychiatra Miltona H. Ericksona.

Během konzultace naslouchám intenzitě klientova sdělení. Umožňuji klientům vstupovat do takových stavů prožívání, ve kterých snáze nacházejí způsoby, jak řešit své problémy. V bezpečí terapeutického prostoru nabízím klientům možnost proniknout vrstvami jazyka tam, kde se otevírá celý další vnitřní vesmír.

Co pomáhám odstranit?

 • Problémy v mezilidské komunikaci a sociálních interakcích (partnerské, rodinné nebo pracovní)
 • Psychosomatické potíže (bolesti hlavy, chronifikovaná nebo stále se opakující onemocnění)
 • Úzkosti, návaly paniky
 • Traumata (domácí násilí, znásilnění)
 • Sebepoškozování
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • Sexuální potíže
 • Závislosti
 • Noční pomočování
 • Kousání nehtů
 • Potíže s učením a pamětí
 • Zadrhávání
 • Sociální fobie (thanatofobie, klaustrofobie aj.)

Co pomáhám získat:

 • Sebepoznání (osvobození se od svých negativních mentálních návyků)
 • Seberozvoj (přijetí sebe, přirozené sebevědomí, sebeúcta)
 • Prohloubení a zužitkování sil aktivně řízené imaginace
 • A jiné..

Mgr. Petr Řehák | Tel: 739 408 123 | E-mail: prehak@hypnoza-praha.cz | www.hypnoza-praha.cz